Month: luty 2015

Błąd DesktopCentral – „Inventory Scan failure – Asset Scan Locked”

Start > Uruchom >
Wpisz rundll32 wbemupgd
Zatrzymaj serwis Instrumentacja zarządzania Windows
Przejdź do folderu %Windir%\system32\wbem
Zmień nazwę folderu Repository na Repository_old
Uruchom serwis Instrumentacja zarządzania Windows
Uruchom skrypt \\dc\SOFTWARE\Global\assetscanlock.vbs
Z DesktopCentral uruchom Inventory Scan