Regedit

Przywracanie możliwości aktualizacji systemu Windows bezpośrednio z serwera Microsoft

Większość komputerów w firmach i organizacjach, które korzystają ze środowiska Windows pobiera aktualizacje systemu za pośrednictwem firmowego serwera aktualizacji windows. W przypadku gdy zablokowane są aktualizacje ze źródła innego niż WSUS lub nie mamy dostępu do sieci  formowej, połączenia z serwerem a chcemy pobrać najnowsze aktualizacje należy usunąć wpisy w rejestrze sytemu. 

Usunięcie konfiguracji WSUS:
usuniecie wpisów o serwerze WSUS i konfiguracji Windows Update

Regedit: 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
 
usuwamy wpisy:
– WUServer
– WUStatusServer
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
 
usuwamy wpis:
UseWUServer

Black Screen Evernote w Windows 10 v. 1803

 1.  Zamknij Evernote
 2.  Otwórz Menedżera Zadań aby sprawdzić czy procesy Evernote nie działają w tle – ew. zamknąć wszystkie
 3.  Otwórz 'regedit' (Windows key + R, następnie wpisz regedit)
 4. Rozwiń HKEY_CURRENT_USER folder
 5. Rozwiń „Software” folder
 6. Rozwiń  Evernote Folder
 7. Kliknij w „Evernote folder” wylistuj wartości które będą widoczne po prawej
 8.  Prawym przyciskiem myszy otwórz „EnableHardwareAcceleration”
 9.  Wybierz „Modify”
 10.  Ustaw Hexidecimal Value na „0”
 11.  Wybierz File>Exit  aby wyjść z Edytora rejestru
 12. Otwórz ponownie Evernote