Windows

Przywracanie możliwości aktualizacji systemu Windows bezpośrednio z serwera Microsoft

Większość komputerów w firmach i organizacjach, które korzystają ze środowiska Windows pobiera aktualizacje systemu za pośrednictwem firmowego serwera aktualizacji windows. W przypadku gdy zablokowane są aktualizacje ze źródła innego niż WSUS lub nie mamy dostępu do sieci  formowej, połączenia z serwerem a chcemy pobrać najnowsze aktualizacje należy usunąć wpisy w rejestrze sytemu. 

Usunięcie konfiguracji WSUS:
usuniecie wpisów o serwerze WSUS i konfiguracji Windows Update

Regedit: 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
 
usuwamy wpisy:
– WUServer
– WUStatusServer
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
 
usuwamy wpis:
UseWUServer

Black Screen Evernote w Windows 10 v. 1803

 1.  Zamknij Evernote
 2.  Otwórz Menedżera Zadań aby sprawdzić czy procesy Evernote nie działają w tle – ew. zamknąć wszystkie
 3.  Otwórz 'regedit' (Windows key + R, następnie wpisz regedit)
 4. Rozwiń HKEY_CURRENT_USER folder
 5. Rozwiń „Software” folder
 6. Rozwiń  Evernote Folder
 7. Kliknij w „Evernote folder” wylistuj wartości które będą widoczne po prawej
 8.  Prawym przyciskiem myszy otwórz „EnableHardwareAcceleration”
 9.  Wybierz „Modify”
 10.  Ustaw Hexidecimal Value na „0”
 11.  Wybierz File>Exit  aby wyjść z Edytora rejestru
 12. Otwórz ponownie Evernote

Sprawdzanie daty wygaśnięcia konta CMD

Uruchamiamy CMD wpisujemy

„net user _nazwa_użytkownika”

w moim przypadku wpisałem „administrator” – wbudowane konto administratora komputera

Konto administratora możemy aktywować wpisując
net user nazwa_konta /active:yes np. net user Administrator /active:yes
Konto administratora możemy deaktywować wpisując
net user nazwa_konta /active:yes np. net user Administrator /active:no

Możemy ustawić nowe hasło lub zmienić obecne wpisując polecenie
net user nazwa_uzytkownika nowe_haslo

Nie chcemy by użytkownik miał możliwość zmiany hasła
net user nazwa_użytkownika /passwordchg:no

Chcemy by użytkownik miał możliwość zmiany hasła
net user nazwa_użytkownika /passwordchg:yes

Chcemy by użytkownik miał możliwość zalogowania się do komputera tylko w określonym przedziale czasu :
net user nazwa_konta /times:{czas}

Chcemy by użytkownik miał możliwość logowania się o każdej porze
net user nazwa_konta /times:all

Chcemy by konto użytkownika miało określony termin wygaśnięcia
net user nazwa_użytkownika /expires:{data}

Chcemy by konto użytkownika nie wygasało nigdy
net user nazwa_użytkownika /expires:never

Dodatkowo możemy dodać komentarz do wybranego przez nas konta. Służy do tego polecenie net user nazwa_użytkownika /comment:”treść_komentarza”

Wpisany komentarz pojawi się w opisie konta

Pełną nazwę do konta użytkownika np. imię i nazwisko dodamy za stosując polecenie
net user nazwa_użytkownika /fullname:”imię i nazwisko”

Usunięcie konta następuje po wpisaniu polecenia

net user nazwa_konta /del
 

 

Wszystkie wyżej wymienione czynności oprócz sprawdzenia daty wygaśnięcia konta  możemy również wykonać w trybie graficznym uruchamiając przystawkę -> Komputer – Zarządzaj – Użytkownicy i grupy lokalne 

 

Płatnik wersja 10 błąd – 'DajMetryke' zakończyła się niepowodzeniem”.

W przypadku błędu z tematu należy :

Proszę o sprawdzenie ruchu , nie możemy pobrać aktualizacji z programu płatnik

———————————
Pobieranie plików aktualizacji…
———————————

Funkcja 'DajMetryke' zakończyła się niepowodzeniem.

—————————————————
Sprawdzanie autentyczności danych w bazie danych…
—————————————————

Wstępne sprawdzanie autentyczności danych płatnika….
Wstępne sprawdzanie autentyczności danych ubezpieczonych…
Wstępne sprawdzanie autentyczności kompletów rozliczeniowych…

———————————————-
Przygotowanie do pobierania danych płatnika…
———————————————-

Przygotowanie danych o ubezpieczonych potwierdzonych…
Przygotowanie danych o ubezpieczonych niepotwierdzonych…
Przygotowanie danych o kompletach rozliczeniowych…
Przygotowanie danych płatnika…

————————————————
Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS…
————————————————-

Wystąpił błąd podczas aktualizacji danych płatnika.

Błąd wykonania funkcji SprawdzAktualnoscDanych.

———————————
Pobieranie statusów dokumentów…
———————————

Wystąpił błąd podczas aktualizacji statusów dokumentów.

Błąd wykonania funkcji DajStatusDokumentow.

Wyłączyć proxy w przeglądarce Internet Explorer, wykonujemy wszystkie kroki do punktu 5 włącznie z instrukcji:http://www.wikihow.com/Enter-Proxy-Settings-in-Internet-Explorer. W kroku 5 odznaczamy tylko „Automatically detect settings” lub „Automatycznie wykryj ustawienia”, w zależności od posiadanej wersji językowej przeglądarki i systemu. Nie zmieniamy zaznaczonych czerwonym kółeczkiem danych z punktu 5.

Sprawdź, czy masz zainstalowany Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft .NET. Na liscie programów widoczny jest jako Microsoft WSE 3.0.
doinstalowanie pomogło i aktualizacje ruszyły. Wraz z certyfikacjami.

Problem z załadowaniem profilu użytkownika Windows 7

Podczas logowania użytkownika pojawia się komunikat „Logowanie usługi Usługa profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.”

Inny użytkownik może się zalogować. Może to być związane z wolnym miejscem na komputerze, uszkodzonym profilem lub profilem tymczasowym.

Sprawdzić wolne miejsce na dysku, logując się na profil administratora lokalnego.

W przypadku gdy występuje problem z załadowaniem profilu użytkownika – ładuje się profil TEMP należy użyć następującego rozwiązania:

W rejestrze wyszykujemy klucz: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\s123_bak

Wyszykujemy profil wskazujący na problematyczny (prawdopodobnie w nazwie będzie miał dodane bak)

Kasujemy końcówkę z profilu (_bak) – sprawdzamy ile miejsca na dysku posiada użytkownik i ew. tworzymy wolne miejsce.

Restart komputera i logujemy użytkownika.

 

Brak ikony baterii oraz WIFI w pasku Windows

Czasami występują problemy z ograniczeniami nadanymi na konto użytkownika lub komputera bezpośrednio z domeny, rozwiązanie zamieszczone poniżej działa często, jednak niestety nie zawsze.

Należy utworzyć plik.reg w którym wklejamy

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
„NoSaveSettings”=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
„NoSaveSettings”=-

Dodajemy wpis do rejestru po restarcie wszystko zaczyna działać

Outlook – Wysłane Elementy

W sytuacji kiedy wiadomość wpada w kontener Elementy wysłane użytkownika zamiast do Elementów wysłanych danej skrzynki specjalnej należy:
1. Połączyć się zdalnie z rejestrem danego komputera ( użytkownika )
2. Odnaleźć klucz:
[HKEY_USERS\S-x-x-xx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„DelegateSentItemsStyle”=dword:00000000
3. Dodać lub modyfikować wpis w „DelegateSentItemsStyle” zmieniając parametr =dword:00000000 na =dword:00000001
4. Reset Outlook
5. Cieszyć się z udanej pomocy użytkownikowi