Import obrazu systemu Windows na serwer WDS

Komputer – dawca – z którego będziemy wrzucali obraz systemu, powinien mieć zainstalowane wszystkie aktualizacje systemowe.

Komputer – dawca – może zostać wykorzystany maksymalnie 2 razy to eksportu systemu na serwer z WDS – Windows po odpaleniu skryptu i rozpoczęciu tworzenia obrazu systemu uruchamia licznik, który pozwala na użycie tego samego systemu określoną ilość razy.

Komputer – dawca – oprócz sytemu może mieć zainstalowane opcjonalne oprogramowanie, Ms Office, program antywirusowy, przeglądarki, klienta FTP, playery, itp.

Możemy również stworzyć czysty obraz systemu do którego w trakcie instalacji będziemy mogli wybrać aplikacje które zostaną zainstalowane dodatkowo.

 

\\zasób_sieciowy_na_którym_działa_WDS\Deploy\Scripts — LiteTouch.vbs

Następnie wybieramy na serwerze wcześniej przygotowany Task Sequence z funkcją CAPTURE

 

Płatnik wersja 10 błąd – 'DajMetryke’ zakończyła się niepowodzeniem”.

W przypadku błędu z tematu należy :

Proszę o sprawdzenie ruchu , nie możemy pobrać aktualizacji z programu płatnik

———————————
Pobieranie plików aktualizacji…
———————————

Funkcja 'DajMetryke’ zakończyła się niepowodzeniem.

—————————————————
Sprawdzanie autentyczności danych w bazie danych…
—————————————————

Wstępne sprawdzanie autentyczności danych płatnika….
Wstępne sprawdzanie autentyczności danych ubezpieczonych…
Wstępne sprawdzanie autentyczności kompletów rozliczeniowych…

———————————————-
Przygotowanie do pobierania danych płatnika…
———————————————-

Przygotowanie danych o ubezpieczonych potwierdzonych…
Przygotowanie danych o ubezpieczonych niepotwierdzonych…
Przygotowanie danych o kompletach rozliczeniowych…
Przygotowanie danych płatnika…

————————————————
Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS…
————————————————-

Wystąpił błąd podczas aktualizacji danych płatnika.

Błąd wykonania funkcji SprawdzAktualnoscDanych.

———————————
Pobieranie statusów dokumentów…
———————————

Wystąpił błąd podczas aktualizacji statusów dokumentów.

Błąd wykonania funkcji DajStatusDokumentow.

Wyłączyć proxy w przeglądarce Internet Explorer, wykonujemy wszystkie kroki do punktu 5 włącznie z instrukcji:http://www.wikihow.com/Enter-Proxy-Settings-in-Internet-Explorer. W kroku 5 odznaczamy tylko „Automatically detect settings” lub „Automatycznie wykryj ustawienia”, w zależności od posiadanej wersji językowej przeglądarki i systemu. Nie zmieniamy zaznaczonych czerwonym kółeczkiem danych z punktu 5.

Sprawdź, czy masz zainstalowany Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft .NET. Na liscie programów widoczny jest jako Microsoft WSE 3.0.
doinstalowanie pomogło i aktualizacje ruszyły. Wraz z certyfikacjami.

Problem z załadowaniem profilu użytkownika Windows 7

Podczas logowania użytkownika pojawia się komunikat „Logowanie usługi Usługa profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.”

Inny użytkownik może się zalogować. Może to być związane z wolnym miejscem na komputerze, uszkodzonym profilem lub profilem tymczasowym.

Sprawdzić wolne miejsce na dysku, logując się na profil administratora lokalnego.

W przypadku gdy występuje problem z załadowaniem profilu użytkownika – ładuje się profil TEMP należy użyć następującego rozwiązania:

W rejestrze wyszykujemy klucz: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\s123_bak

Wyszykujemy profil wskazujący na problematyczny (prawdopodobnie w nazwie będzie miał dodane bak)

Kasujemy końcówkę z profilu (_bak) – sprawdzamy ile miejsca na dysku posiada użytkownik i ew. tworzymy wolne miejsce.

Restart komputera i logujemy użytkownika.

 

Brak ikony baterii oraz WIFI w pasku Windows

Czasami występują problemy z ograniczeniami nadanymi na konto użytkownika lub komputera bezpośrednio z domeny, rozwiązanie zamieszczone poniżej działa często, jednak niestety nie zawsze.

Należy utworzyć plik.reg w którym wklejamy

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
„NoSaveSettings”=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
„NoSaveSettings”=-

Dodajemy wpis do rejestru po restarcie wszystko zaczyna działać

Outlook – Wysłane Elementy

W sytuacji kiedy wiadomość wpada w kontener Elementy wysłane użytkownika zamiast do Elementów wysłanych danej skrzynki specjalnej należy:
1. Połączyć się zdalnie z rejestrem danego komputera ( użytkownika )
2. Odnaleźć klucz:
[HKEY_USERS\S-x-x-xx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„DelegateSentItemsStyle”=dword:00000000
3. Dodać lub modyfikować wpis w „DelegateSentItemsStyle” zmieniając parametr =dword:00000000 na =dword:00000001
4. Reset Outlook
5. Cieszyć się z udanej pomocy użytkownikowi

Czyszczenie bufora wydruku

Po wejściu w „Urządzenia i drukarki” Eksplorator się zawiesza.

Przyczyna  to XXXXXX zadań w kolejce niedziałającej drukarki.

Piszemy skrypt x.bat  który ułatwi nam opróżnianie bufora

@echo off
echo Czyszczenie bufora wydruku
net stop spooler
echo Trwa usuwanie dokumentow w kolejce drukowania
del /q /f /s „%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*”
net start spooler
echo Pomyslnie wykonano wszystkie czynnosci
pause