windows

Czyszczenie bufora wydruku

Po wejściu w „Urządzenia i drukarki” Eksplorator się zawiesza.

Przyczyna  to XXXXXX zadań w kolejce niedziałającej drukarki.

Piszemy skrypt x.bat  który ułatwi nam opróżnianie bufora

@echo off
echo Czyszczenie bufora wydruku
net stop spooler
echo Trwa usuwanie dokumentow w kolejce drukowania
del /q /f /s „%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*”
net start spooler
echo Pomyslnie wykonano wszystkie czynnosci
pause

Chrome – ustawienie „Kontynuuj tam, gdzie skończyłem” na koncie użytkownika

W przeglądarce Chrome na koncie użytkownika opcja „Kontynuuj tam, gdzie skończyłem” jest nieaktywna a zmiana na koncie administracyjnym nie pomaga wystarczy:
1. Połączyć się zdalnie z rejestrem danego komputera ( użytkownika )
2. Odnaleźć klucz:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome]
„RestoreOnStartup”=dword:00000004
3. Modyfikować wpis w „RestoreOnStartup” zmieniając parametr =dword:00000004 na =dword:00000001
4. Reset przeglądarki Chrome
5. Cieszyć się z udanej pomocy użytkownikowi

 

Błąd Excel DDE

„Wystąpił błąd DDE, ale opis błędu nie może być wyświetlony, ponieważ jest za długi. Jeżeli nazwa pliku lub ścieżka jest za długa, spróbuj zmienić nazwę pliku lub skopiować go do innego folderu.”

Przy próbie otwarcia dokumentu w Excel wyskakiwał komunikat „Wystąpił błąd DDE…”. Okazuje się , że problem można spotkać w wersjach office 2003/2007/2010. Rozwiązaniem problemu jest odznaczenie opcji „Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE)” w programie.

Jeśli chcemy problem usunąć samodzielnie to poniżej znajdują się instrukcje dla poszczególnych wersji Excel.

Office 2003

Wchodzimy w opcje->narzędzia->ogólne .

Odnajdujemy „Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE)” i odznaczamy.

Office 2007

Wchodzimy w przycisk office->opcje programu excel->zaawansowane.

Odnajdujemy „Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE)” i odznaczamy.

Office 2010

Wchodzimy w karta plik->opcje->zaawansowane.

Odnajdujemy „Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE)” i odznaczamy.

Przygotowanie obrazu systemu windows ze sterownikami clonezilla

Problem nie leży w sposobie tworzenia samego obrazu, ale w samej aplikacji SYSPREP.

Po uruchomieniu SYSPREP /generalize podczas przechodzenia przez etap  specialize usuwa wszystkie informacje o sterownikach z rejestrów i podczas uruchomienia uruchamia „Plug and Play” i wykrywa na nowo urządzenia.

 

Znane są dwa sposoby zabronienia operacji kasowania sterowników:

Przygotowujemy plik odpowiedz np. file.xml  z opcją:
<settings pass=”generalize”>
<component name=”Microsoft-Windows-PnpSysprep”>
<PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>
</component>
i uruchamiamy polecenie sysprep.exe /oobe /generalize /unattened:file.xml 

Zmieniamy w pisy w rejestrach w źródłowym komputerze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep\Settings\sppnp
i atrybut PersistAllDeviceInstalls ustawiamy na 1

Czarny ekran i kursor w Windows 7

Rozwiązanie dotyczy Windowsa 7, w którym występuje problem z czarnym ekranem i kursorem zaraz po ekranie z „kwiatkiem”. Dodatkowo u mnie nie uruchamiał się tryb awaryjny, nie pomagały żadne samonaprawy windowsowe, nie było żadnego punktu przywracania oraz nie można było wyświetlić listy procesów.

1. Wypalić płytkę rozruchową z jakimkolwiek systemem czytającym NTFS – ja wybrałem Hiren’s BootCD z opcją startu Mini Windows XP.
2. Znaleźć katalog C:\Windows\System32\config\RegBack i skopiować wszystkie pliki do katalogu C:\Windows\System32\config.
3. Uruchomić ponownie komputer.

Dla bezpieczeństwa radzę zrobić obraz partycji.