Month: marzec 2021

Przywracanie możliwości aktualizacji systemu Windows bezpośrednio z serwera Microsoft

Większość komputerów w firmach i organizacjach, które korzystają ze środowiska Windows pobiera aktualizacje systemu za pośrednictwem firmowego serwera aktualizacji windows. W przypadku gdy zablokowane są aktualizacje ze źródła innego niż WSUS lub nie mamy dostępu do sieci  formowej, połączenia z serwerem a chcemy pobrać najnowsze aktualizacje należy usunąć wpisy w rejestrze sytemu. 

Usunięcie konfiguracji WSUS:
usuniecie wpisów o serwerze WSUS i konfiguracji Windows Update

Regedit: 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
 
usuwamy wpisy:
– WUServer
– WUStatusServer
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
 
usuwamy wpis:
UseWUServer