Brak możliwości wykonania aktualizacji Firefox

Podczas próby aktualizacji Firefox w przypadku pojawienia się komunikatu :

„Aktualizacje zablokowane przez administratora komputera” 

Uruchamiamy Edytor Rejestru „regedit” odnajdujemy 

HKEY_Local_Machine\Software\Policies\Mozilla\Firefox\DisableAppUpdate 

następnie zmieniamy wartość na – 0