Przygotowanie obrazu systemu windows ze sterownikami clonezilla

Problem nie leży w sposobie tworzenia samego obrazu, ale w samej aplikacji SYSPREP.

Po uruchomieniu SYSPREP /generalize podczas przechodzenia przez etap  specialize usuwa wszystkie informacje o sterownikach z rejestrów i podczas uruchomienia uruchamia „Plug and Play” i wykrywa na nowo urządzenia.

 

Znane są dwa sposoby zabronienia operacji kasowania sterowników:

Przygotowujemy plik odpowiedz np. file.xml  z opcją:
<settings pass=”generalize”>
<component name=”Microsoft-Windows-PnpSysprep”>
<PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls>
</component>
i uruchamiamy polecenie sysprep.exe /oobe /generalize /unattened:file.xml 

Zmieniamy w pisy w rejestrach w źródłowym komputerze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep\Settings\sppnp
i atrybut PersistAllDeviceInstalls ustawiamy na 1