Outlook błąd: Błąd ogólny. (URL) klasa niezarejestrowana

Panel sterowania -> Programy -> Programy domyślne -> Ustaw programy domyślne

Dla Firefox lub Chrome, inna niż IE -> Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu -> Przypisać protokół http i https do przeglądarki.