Outlook – oznaczenie korespondencji jako przeczytanej po dwukrotnym klinięciu

Zmiana ustawień odczytu maila tak aby dopiero dwuklik powodował oznaczenie korespondencji jako przeczytanej.

Rozwiązanie: Plik – Opcje – Poczta – Okienko odczytu – „Oznaczaj element jako przeczytany po zmianie wyboru”.