Płatnik wersja 10 błąd – 'DajMetryke’ zakończyła się niepowodzeniem”.

W przypadku błędu z tematu należy :

Proszę o sprawdzenie ruchu , nie możemy pobrać aktualizacji z programu płatnik

———————————
Pobieranie plików aktualizacji…
———————————

Funkcja 'DajMetryke’ zakończyła się niepowodzeniem.

—————————————————
Sprawdzanie autentyczności danych w bazie danych…
—————————————————

Wstępne sprawdzanie autentyczności danych płatnika….
Wstępne sprawdzanie autentyczności danych ubezpieczonych…
Wstępne sprawdzanie autentyczności kompletów rozliczeniowych…

———————————————-
Przygotowanie do pobierania danych płatnika…
———————————————-

Przygotowanie danych o ubezpieczonych potwierdzonych…
Przygotowanie danych o ubezpieczonych niepotwierdzonych…
Przygotowanie danych o kompletach rozliczeniowych…
Przygotowanie danych płatnika…

————————————————
Sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS…
————————————————-

Wystąpił błąd podczas aktualizacji danych płatnika.

Błąd wykonania funkcji SprawdzAktualnoscDanych.

———————————
Pobieranie statusów dokumentów…
———————————

Wystąpił błąd podczas aktualizacji statusów dokumentów.

Błąd wykonania funkcji DajStatusDokumentow.

Wyłączyć proxy w przeglądarce Internet Explorer, wykonujemy wszystkie kroki do punktu 5 włącznie z instrukcji:http://www.wikihow.com/Enter-Proxy-Settings-in-Internet-Explorer. W kroku 5 odznaczamy tylko „Automatically detect settings” lub „Automatycznie wykryj ustawienia”, w zależności od posiadanej wersji językowej przeglądarki i systemu. Nie zmieniamy zaznaczonych czerwonym kółeczkiem danych z punktu 5.

Sprawdź, czy masz zainstalowany Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft .NET. Na liscie programów widoczny jest jako Microsoft WSE 3.0.
doinstalowanie pomogło i aktualizacje ruszyły. Wraz z certyfikacjami.